OFERTA

Transport lądowy

Ze względu na swoje położenie, Polska jest krajem tranzytowym. Determinuje to rozwój transportu drogowego i kolejowego. W łańcuchu dostaw są one też ściśle związane z transportem morskim i frachtem lotniczym. Przy coraz silniejszych tendencjach propagujących ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz rozwoju eksportu w kierunku wschodnim, ważną rolę zaczyna odgrywać transport kolejowy. Staje się też on konkurencyjną alternatywą dla kombinowanego transportu morsko-lotniczego z Azji. Pangea Logistics współpracuje ze sprawdzonymi przewoźnikami drogowymi oraz dostawcami usług transportu kolejowego, zaznajomionymi z procedurami celnymi i obiegiem dokumentów na terminalach przeładunkowych i granicznych. Pozwala to zabezpieczyć ładunek przed niespodziewanymi opóźnieniami, nieuzasadnionymi kontrolami i nieprzewidzianymi przestojami.

Czym się zajmujemy?

  • Weryfikujemy przewoźników pod kątem rzetelności, posiadanych zabezpieczeń i jakości taboru.

  • Konsultujemy organizację przewozu i jego monitorowanie

  • Obsługujemy ładunki drobnicowe LTL oraz pełno-pojazdowe FTL

  • Kontrolujemy przeładunki i zakładanie zabezpieczeń celnych pod dozorem celnym.

  • Obsługujemy ładunki niestandardowe ze względu na rodzaj lub gabaryt oraz przesyłki ekspresowe.

  • Organizujemy transport kolejowy z Chin do Europy.

Pytania? Skontaktuj się z nami!