OFERTA

Usługi dodatkowe

Uzupełnieniem oferty transportu międzynarodowego są usługi dodatkowe związane z przewozem ładunków. Pangea Logistics włącza je do gamy świadczonych przez siebie usług, starając się odpowiadać na indywidualne potrzeby i wymagania swoich klientów:

  • Logistyczna obsługa e-commerce – obsługa całego procesu logistycznego (zapewnienie magazynu i wysyłki) w handlu elektronicznym, współuczestnictwo w prowadzeniu sklepu internetowego.

  • Logistyka magazynowa – zapewniamy dostęp do przestrzeni magazynowych, usług przeładunkowych, związanych z dystrybucją towarów, lub ich komplementacją czy konfekcjonowaniem

  • Zarządzanie ryzykiem – oferujemy ubezpieczenia cargo wg Instytutowych Klauzul Ładunkowych typu ICC - A, B, C,

  • Formalności celne – mamy możliwość przeprowadzania odpraw celnych we wszystkich procedurach celnych oraz w portach europejskich, przygotujemy stosowne świadectwa, deklaracje,

  • Czarter środków transportu - oferujemy dla ładunków ponadgabarytowych lub masowych,

  • Obsługa ładunków niebezpiecznych – doradztwo, pomoc przy dokumentacji, pakowaniu, oznakowaniu i przechowywaniu,

  • Mienie przesiedlenia, targi i wystawy, wyposażenie zawodowe – odprawa celna na terminalach pasażerskich i dworcach, konsultacje służące przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji,

  • Artykuły spożywcze i/lub łatwo psujące się (PER) – przygotowanie stosownych świadectw umożliwiających odprawę celną, zapewnienie odpowiednich środków transportu z ewidencją temp., sensorami ruchu oraz przechowanie w określonych warunkach.

  • Logistyczna obsługa e-commerce – zorganizowanie procesu logistycznego w celu zminimalizowania czasu dostawy, jej kosztu i pokonania wszelkich wyzwań charakterystycznych dla handlu elektronicznego, niezależnie od jego skali.

Pytania? Skontaktuj się z nami!